Güneş Enerjisi Mi Yoksa Rüzgâr Enerjisi Mi?

Güneş enerjisi, güneş kaynağı ile alınan parlak ve dalga boyu yüksek bir ışık enerjisidir. Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneş ve çevresinde dolanan gezegenlerden oluşan güneş sistemi dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Özellikle, dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar. Solar panel sistemleri sayesinde günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir. Hayati önemdeki bu yıldızın endüstriyel manada enerji üretimi de mümkündür. Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Güneş, insanlık için tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Güneş Enerjisinin Faydaları

Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur. Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır. Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesidir. Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür. Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Atmosferde bol ve serbest olarak bulunan rüzgâr enerjisi, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. Yoğunluğu düşüktür. Enerjisinin depolanması başka bir enerjiye çevrilmesi ile mümkündür. Çevre kirliliği yaratmaz.

Rüzgâr Enerjisinin Avantajları

Atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmaması, Temiz bir enerji kaynağı olması, Kaynağının tükenmemesi, rüzgâr tesislerinin kurulumu ve işletilmesinin diğer tesislere göre daha kolay olması, Enerji üretim maliyetlerinin düşük olması, Güvenilirliğinin artması, Bölgesel olması ve dolayısıyla kişilerin kendi elektriğini üretebilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.

Rüzgâr Enerjisine Uygun Yerler

Türkiye’de rüzgâr enerjisini kullanabilmek için öncelikle yıl boyunca rüzgâr alan bir bölge seçilmelidir. Devasa büyüklükteki rüzgâr türbinlerinin maliyeti yüksek olduğundan bunları öyle kafamıza göre herhangi bir yere yerleştirmemeliyiz. Ön saha çalışmaları alanında uzman mühendisler tarafından yapılmalı ve doğa ve jeoloji koşulları göz önüne alınmalıdır.

Rüzgâr Enerjisi Ve Türkiye

Türkiye bu enerjiyi kullanması açısından uygundur. Bir kaç tane santral yeri söylemek istiyorum, liste şöyle; İzmir-Çeşme, Çanakkale-Bozcaada, İstanbul-Hadımköy, İstanbul-Silivri, Balıkesir-Bandırma, Manisa-Akhisar, Hatay- Samandağ ve Çanakkale- İntepe gibi bölgeler rüzgâr enerjisinden faydalanmak için oldukça uygundur ve santraller kurulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *